بورس چیست؟
بورس

بورس چیست؟

واژه بورس واژه بورس مانند هر واژه  دیگری دارای یک پیشینه تاریخی است. برای مثال واژه بانک از آنجا پدید آمد که در اروپا افراد

لیست صندوقهای سرمایه گذاری
صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌ سرمایه‌گذاری چیست؟

صندوق سرمایه‌گذاری چیست؟ لابد براتون پیش اومده که جاهای مختلف مثل بورس و … سرمایه‌گذاری کرده باشید و وارد ضرر شده باشین. این ضرر و

لیست صندوقهای سرمایه گذاری
صندوق‌های سرمایه‌گذاری

لیست صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازارگردانی

نام صندوق آدرس سایت(تماس با صندوق) مدیر ضامن نقد شوندگی متولی نوع صندوق صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني اكسير سودا esodammf.com سبد گردان كاريزما ندارد موسسه حسابرسي

لیست صندوقهای سرمایه گذاری
صندوق‌های سرمایه‌گذاری

لیست صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه

نام صندوق آدرس سایت(تماس با صندوق) مدیر ضامن نقد شوندگی متولی نوع صندوق صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يكم آرمان آتي armanativcfund1.com شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي

لیست صندوقهای سرمایه گذاری
صندوق‌های سرمایه‌گذاری

لیست صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط

نام صندوق آدرس سایت(تماس با صندوق) مدیر ضامن نقد شوندگی متولی نوع صندوق يكم نيكوكاري آگاه 1nikokarifund.com شركت سبدگردان آگاه ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري

لیست صندوقهای سرمایه گذاری
صندوق‌های سرمایه‌گذاری

لیست صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت

نام صندوق آدرس سایت(تماس با صندوق) مدیر ضامن نقد شوندگی متولی نوع صندوق گسترش فرداي ايرانيان www.gostareshfund.ir شركت كارگزاري بانك آينده بانك آينده موسسه حسابرسي

لیست صندوقهای سرمایه گذاری
صندوق‌های سرمایه‌گذاری

لیست صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی

نام صندوق آدرس سایت(تماس با صندوق) مدیر ضامن نقد شوندگی متولی نوع صندوق پاداش سرمايه پارس www.padashparsfund.com سبدگردان پاداش سرمايه ندارد موسسه حسابرسي و خدمات

به بالای صفحه بردن