اطلاعات مربوط به مشتریان و سرمایه­ گذاران در بخش­ ها و بازارهای مختلف (اوراق بهادار، کالا و صندوق­ ها) با هدف جلوگیری از بروز مشکلات و چالش های نهاد ناظر متمرکز و یکپارچه می شود.(مشاهده متن کامل)

به بالای صفحه بردن