موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته جذب نقدینگی در بازار بین‌بانکی بود از این رو، به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ ۶.۳۷ هزار میلیارد تومان مبادرت کرد.(مشاهده متن کامل)

به بالای صفحه بردن