نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به اینکه کمبود و افزایش قیمت سیمان باعث بیکاری کارگران ساختمانی شده گفت: افزایش قیمت سیمان شغل کارگران ساختمانی را تهدید کرده است.(مشاهده متن کامل)

به بالای صفحه بردن