بر اساس یافته های دیوان محاسبات کشور از مجموع 7 قانون مورد بررسی در خصوص پشتیبانی و مانع زدایی از تولید، 11.8 درصد مفاد آنها فاقد عملکرد بوده و 47 درصد نیز دارای عملکرد و فاقد اثر بخشی بوده است.(مشاهده متن کامل)

به بالای صفحه بردن