نرخ سود بین بانکی که در ۶ خرداد برابر ۱۹.۲۴ درصد بود، بنابر اعلام بانک مرکزی برابر با ۱۸.۴۹ درصد شد.(مشاهده متن کامل)

به بالای صفحه بردن