کارشناسان مسکن و اقتصاددانان معتقدند، کوتاهی دولت کنونی اوضاع مسکن را به ابربحران تبدیل کرده است، این در حالی است که رونق مسکن سازی در کشور نه تنها دیگر معضلات اقتصادی از جمله رکود و بیکاری را رفع می کند، بلکه تحریم را هم خنثی می سازد.(مشاهده متن کامل)

به بالای صفحه بردن