کارشناس اقتصادی درباره کاهش ضریب جینی و به تبع آن، کاهش قدرت خرید مواد غذایی در سال ۹۹ توضیحاتی داد.(مشاهده متن کامل)

به بالای صفحه بردن