کارشناس بازارسرمایه با اشاره به نقش ٨ عامل در بازگشت شاخص به مدار صعود گفت: پس از برگزاری انتخابات، ریسک فعلی از بین می رود و رونق به معاملات باز می گردد.(مشاهده متن کامل)

به بالای صفحه بردن