«با عنایت به اینکه یکی از شرایط پذیرش و درج نام این شرکت به استناد نامه ۱۸۱/۷۹۲۷۶ مورخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ شرکت بورس اوراق بهادار تهران، ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است و این موضوع در جلسه مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ و ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ هیئت پذیرش بورس مورد تصویب اعضا قرار گرفته است، بنابراین نام این شرکت در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ با شماره ۱۱۸۴۸ نزد این سازمان ثبت شد.»(مشاهده متن کامل)

به بالای صفحه بردن