تهران- ایرنا- اتاق اصناف ایران گزارش دوره دوازدهم طرح شاخص مدیران خرید خرده‌فروشی را منتشر کرد که بر اساس آن وضعیت بخش خرده‌فروشی در فروردین ماه۱۴۰۰ نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۹ با رکود مواجه شده است.(مشاهده متن کامل)

به بالای صفحه بردن