وزیر اقتصاد گفت: برخی اعلام کردند که نسبت مالیات به بودجه کاهش پیدا کرده که نادرست است.(مشاهده متن کامل)

به بالای صفحه بردن