در مرحله کنونی و برای این دوره ریاست‌جمهوری، همه‌چیز به اقتصاد و اوضاع معیشتی مردم برمی‌گردد. رئیس جمهور دوره سیزدهم بعد از روی کار آمدن باید اقتصاد را در اولویت خود قرار بدهد.(مشاهده متن کامل)

به بالای صفحه بردن