رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران درباره انتظارات جامعه کارگری گفت:امنیت شغلی ، معیشت ، حذف شرکتهای پیمانکاری کارگری و بهبود وضعیت مستمری بگیران از اولویتهای دولت آینده است.(مشاهده متن کامل)

به بالای صفحه بردن