درحالی که موضوع انتخابات و مذاکرات وین جدی ترین مولفه‌های تعیین کننده در خط انتظارات بازارها قلمداد میشود که خریداران در کمین بازارها منتظر اخبار دلخواه هستند.(مشاهده متن کامل)

به بالای صفحه بردن