نرخ بهره بانکی ۲۰ درصدی جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاری دارد و با توجه به شرایط بازارهای موازی و احتمال توافق و احیای برجام، به نظر می‌رسد حجم سپرده‌های بانکی افزایش خواهد یافت و همین موضوع می‌تواند سبب کاهش نرخ سود بین‌بانکی شود.(مشاهده متن کامل)

به بالای صفحه بردن