بازار سلف مصرف کنندگان بزرگ برق بورس انرژی ایران نیز دیروز، شاهد معامله ۳۰۰۰ هزار قرارداد معادل ۲ میلیون و ۲۳۲ هزار کیلووات ساعت به ارزش یک میلیارد و ۷۸۵ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال با قیمت پایانی ۸۰۰ ریال بود.(مشاهده متن کامل)

به بالای صفحه بردن