در پایان سال 99،‌خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با 240 درصد کاهش به منفی 219.4 هزار میلیارد ریال، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با 8.7 درصد رشد به 1203 هزار میلیارد ریال رسید.(مشاهده متن کامل)

به بالای صفحه بردن