رئیس اتاق ایران گفت: شعارهای اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری مبنای صدقه‌ای و اعانه‌ای دارد.

نوشته انتقاد شافعی از شعارهای اقتصادی مبتنی بر اعانه و صدقه اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.

(مشاهده متن کامل)

به بالای صفحه بردن