جداول گزیده آمار‌های اقتصادی مربوط به فصل زمستان سال ۱۳۹۹ حاوی جدیدترین اطلاعات و آمار‌های اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه منتشر شد.(مشاهده متن کامل)

به بالای صفحه بردن