کسانی که با پرکردن استخرها و آبیاری باغ‌های خانگی خود با آب شرب، سهم قابل توجهی در مصارف اسراف گونه این روزهای آب دارند، در محدود شدن دسترسی به آب، شایسته‌تر از مشترکان عادی هستند که در روزهای تابستان کمی بیش از الگوی مصرف، به مصرف آب می‌‌پردازند.(مشاهده متن کامل)

به بالای صفحه بردن