عضو شورای عالی بورس گفت: موضوع کاهش نرخ سود بانکی به بازار سرمایه ارتباط دارد و تغییرات آن می‌تواند آثاری در بازار سرمایه داشته‌باشد.(مشاهده متن کامل)

به بالای صفحه بردن